SmodCMS

Dobre serce

*

*

Najserdeczniejsze podziękowania

dla

Pani Marzeny Pyry-Kuczyńskiej

za pomoc rzeczową oraz bezinteresowne wsparcie naszych rodzin

Zarząd Fundacji Pomocy Samotnym Matkom

*

Serdeczne podziękowania

składamy

Caritas Diecezji Toruńskiej

za wsparcie naszych podopiecznych w postaci mleka modyfikowanego

Zarząd Fundacji Pomocy Samotnym Matkom

*

Serdecznie podziękowania

dla

firmy Empire Pharma Sp. z o.o.

za ofiarowanie 200 sztuk żeli antybakteryjnych

dla podopiecznych świetlicy ,,Dzieciom Starówki’’

Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w ToruniuZarząd Fundacji Pomocy Samotnym Matkom


http://www.viralstop.pl/
https://www.facebook.com/viralstoppl

*

*

Serdeczne podziękowania

                                            dla

                        Pani Kariny Kołomańskiej

        za comiesięczne wsparcie naszej działalności.

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.''

Jan Paweł II

*

*

*

_________________________________________________________________________

Serdecznie podziękowania dla sklepu POLOmarket za wsparcie dla naszych rodzin.

_________________________________________________________________________

Serdeczne podziękowania dla sklepu Lidl za zorganizowanie paczek wielkanocnych dla naszych podopiecznych.


_________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Pomocy Samotnym Matkom i jej podopiecznych składam serdeczne podziękowanie za udzieloną nam pomoc. Dzięki takim jak Państwo, życzliwym ludziom możemy pomóc naszym podopiecznym dzieciom uczęszczającym do naszej placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dzieciom Starówki".
Dzisiaj, w czasach tak wielkiego egoizmu trudno jest o ludzi o dobrym sercu. Prowadząc działalność charytatywną doświadczamy wiele goryczy, ale doświadczamy i wiele dobra - uśmiech dzieci. Zawdzięczamy je ludziom chcących dzielić się z tymi, którym los nie szczędzi smutku, zwłaszcza małym dzieciom.
Nasza powinnością jest pośpieszyć im z pomocą. Możemy to czynić tylko poprzez dobrych ludzi, dla których radością jest darowanie, wierząc głęboko, że nadzieja świata budowana jest na dobru czynionym innym.
Jeszcze raz dziękujemy za okazaną nam życzliwość i zrozumienie dla naszej działalności.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Janusz Strześniewski**********************************

UWAGA:
Fundacja Pomocy Samotnym Matkom z dniem 30 kwietnia 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego o numerze KRS: 0000017256. Umożliwia to między innymi darczyńcom - osobom fizycznym - wspomaganie nas do wysokości 1% należnego podatku

**********************************