SmodCMS

Kontakt

 Fundacja Pomocy Samotnym Matkom
ul. Jęczmienna 10
87-100 Toruń


  

                 AKTUALNE KONTO  BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Brodnicy     13 9484 1176 2800 0812 3749 0001

KRS 0000017256

NIP 8790012650
Nr REGON 870222280
tel./fax 56 652 23 71
www.fundacja-psm.torun.pl

Zarząd Fundacji:
Janusz Strześniewski - Prezes
Anna Lampka- Wiceprezes Fundacji
Krystyna Auguścińska - Skarbnik

Kierownik Biura - Anna Lampka

tel.   / 56/      652-23-71        500 55 55 59   w godz 8.00 - 15.00

FUNDACJA NIE PROWADZI DOMU  DLA SAMOTNYCH MATEK

adres e-mail biuro@fundacja-psm.torun.pl


Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego - postanowienie KRS 0000017256

LIKWIDACJA  KONTA        

       Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Numer rachunku      66203000451110000003037830