SmodCMS

Cele, zadania i zakres działalności

*

FUNDACJA NIE PROWADZI DOMU DLA SAMOTNYCH MATEK ORAZ NIE POMAGA FINANSOWO!

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, na działalność świetlicy pozyskuje środki finansowe z dotacji i darowizn.

*

AKTUALNE KONTO BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Brodnicy 13 9484 1176 2800 0812 3749 0001

*

Statut Fundacji 

Zezwolenie Prezydenta na prowadzenie świetlicy "Dzieciom Starówki"  

Zapraszamy na naszą strone facebook'ową --> Fundacja Pomocy Samotnym Matkom

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Formą pomocy dla rodzin jest prowadzona przez Fundację świetlica "Dzieciom Starówki" dla 40 dzieci, w której mają zapewnione 2 posiłki dziennie oraz opiekę.

Zadaniem świetlicy środowiskowej "Dzieciom Starówki" w szczególności jest:
- zapewnienie dzieciom prawidłowej opieki wychowawczej,
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pogłębianie i rozszerzanie wiedzy.

Zakres działalności:
- opieka nad dziećmi po zajeciach szkolnych,
- rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinie muzyki, plastyki itp.,
- organizowanie gier i zabaw,
- organizowanie imprez okolicznosciowych,
- organizowanie półkolonii,
- współpraca z rodziną wychowanków,
- współpraca z pedagogami szkolnymi.

*

Zapraszamy wszystkie potrzebujące rodziny do skorzystania z nowopowstałej
akcji społecznej ,,Łóżeczko dla maluszka".

Regulamin akcji dostępny w biurze Fundacji lub pod nr tel. 56 652 23 71 w godz. 11.30-17.00.