SmodCMS

Cele, zadania i zakres działalności

FUNDACJA NIE PROWADZI DOMU DLA SAMOTNYCH MATEK  ORAZ NIE POMAGA FINANSOWO!

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, na działalność świetlicy pozyskuje  środki finansowe z dotacji i darowizn.

 KONTO BANKOWE
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Numer rachunku 66203000451110000003037830

KONTO BANKOWE           BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY

13 9484 1176 2800 0812 3749 0001

Statut Fundacji 

Zezwolenie Prezydenta na prowadzenie świetlicy "Dzieciom Starówki"  

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Formą pomocy dla rodzin jest prowadzona przez Fundację świetlica "Dzieciom Starówki" dla 50 dzieci, w której mają zapewnione 2 posiłki dziennie, opiekę.

Zadaniem świetlicy środowiskowej "Dzieciom Starówki" w szczególności jest:
- zapewnienie dzieciom prawidłowej opieki wychowawczej,
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pogłębianie i rozszerzanie wiedzy.

Zakres działalności:
- opieka nad dziećmi po zajeciach szkolnych,
- rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinie muzyki, plastyki itp.,
- organizowanie gier i zabaw,
- organizowanie imprez okolicznosciowych,
- organizowanie półkolonii,
- współpraca z rodziną wychowanków,
- współpraca z pedagogami szkolnymi.