SmodCMS

Sprawozdania Fundacji

Rok 2018

Sprawozdanie finansowe za 2018r. 

Bilans rachunek zysków i strat 2018 

Sprawozdanie merytoryczne za 2018r

iformacje dodatkowe do bilansu

Rok 2017

Sprawozdanie finansowe za 2017r. 

bilans za 2017r

rachunek zysków i strat za 2017r

informacja do bilansu

sprawozanie merytoryczne za 2017r

ROK 2016

Sprawozdanie finansowe za 2016r   Bilans 2016

Sprawozdanie finansowe   Rachunek zysków i strat za 2016

Sprawozdanie finansowe   Informacja do bilansu 2016

Sprawozdanie merytoryczne  Sprawozdanie  merytoryczne za 2016r

ROK 2015

Sprawozdanie finansowe za 2015r    bilans 2015r

Sparwozdanie finansowe za 2015r    inforamcja do bilansu za 2015r

Sprawozdanie finansowe za 2015r  - Rachunek zysków i strat za 2015r

Sprawozdanie merytoryczne MPiPS   Sprawozdanie merytoryczne za 2015r

  Sprawozdanie merytoryczne              Sprawozdanie za 2015r

ROK 2014

Sprawozdanie finansowe za 2014rok -  Bilans

Sprawozdanie Finansowe za 2014r   -Informacje dodatkowe do bilansu

Informacje merytoryczne do bilansu -  Informacje merytoryczne do bilansu za 2014r

Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i Strat -Rachunek zysków i strat za 2014r

ROK 2013

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 -  Sprawozdanie fundacji za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe  (bilans)-  Bilans za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe - Rachunek wyników

Sprawozdanie finansowe - Informacja dodatkowa do bilansu


ROK 2012

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 (zobacz>>>)

Sprawozdanie finansowe - bilans

Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa bilansu

Sprawozdanie finansowe - rachunek wyników


ROK 2011

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok (Zobacz>>>)

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok:


ROK 2010

Sprawozdanie za 2010 rok (Zobacz>>>)