SmodCMS

Programy

Realizowane programy w 2020r. w świetlicy ,,Dzieciom Starówki":

1. ,,Dzieci Starówki’’ – program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;

2. Realizacja zadania publicznego – prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy ,,Dzieciom Starówki’’;

3. ,,Kreatywne Rodziny" - program wspierany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

4. ,,Akademia Mądrego Dziecka" - program wspierany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

5. ,,Sport to zdrowie" - program z zakresu wspierania i upowszechniania kultiry fizycznej i sportu;

6. ,,Edukacyjny świat malucha" - program z zakresu wspierania edukacji i wychowania;

7. ,,Rodzina - wspólnota serc" - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Realizowane programy w świetlicy ,,Dzieciom Starówki'' w 2019 roku:

1. ,,Dziecięcy świat edukacji’’– program z zakresu wspierania edukacji i wychowania;
2. ,,Dzieci Starówki’’ – program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;
3. ,,Przyszłość rodziny'' - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
4. Realizacja zadania publicznego – prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy ,,Dzieciom Starówki’’;
5. ,,Podróże małe i duże" - program wspierany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
6. ,,Akademia Sportu" - program z zakresu wspierania i upowszechniania kultiry fizycznej i sportu;
7. ,,Polska- moja mała ojczyzna" - program, wspierany przez Fundacje Orlen Dar Serca;
8. ,,Międzypokoleniowa szkoła rozwoju"- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.


Realizowane programy w świetlicy ,,Dzieciom Starówki'' w 2018 roku:

1. ,,Edukacyjna podróż w czasie’’– program z zakresu wspierania edukacji i wychowania;


2. ,,Dzieciom Starówki’’ – program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;


3. ,,W rodzinie siła – integracja społeczna rodziny'' - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;


4. Realizacja zadania publicznego – prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy ,,Dzieciom Starówki’’;


5. ,,Matematyczna podróż w przyszłość''– program wspierany przez mBank.

__________________________________________________________________________

Programy realizowane w świetlicy "Dzieciom Starówki" w 2017 roku:

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 50 dzieci;

2. "Zdobyć wiedzę": cz. I - "Wesoła matematyka", cz. II - "Poznaję swój region" - program z zakresu wspierania edukacji i wychowania;

3. "Dzieciom Starówki" - program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;

4.  "Mamo, tato baw się ze mną" - program z zakresu integracji rodzin z rejonu Starego Miasta.

Dodatkowo prowadzony jest również projekt "Aktywny wypoczynek poprzez zabawę" dofinansowany ze środków Banku Zachodniego WBK. W ramach programu zakupiony został sprzęt sportowy, by dzieci uczęszczające do świetlicy mogły aktywnie spędziać czas wolny. Projekt obejmuje również warsztaty taneczne, wyjścia: do Fortu IV, Jump Areny, Osady Leśnej na Barbarce.


Programy realizowane w świetlicy "Dzieciom Starówki w 2016 r.

www.um.torun.pl

     1. Program z zakresu profilaktyki uzależnień "Dzieciom Starówki"

     2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 50 dzieci

     3. Program "Moje dzieciństwo" kontynuacja programu "Integracja rodzin - mamo tato pobaw sie ze mną". Program realizowany w ramach integracji rodzin z rejonu Starego Miasta.

     4. Program z zakresu edukacji i wychowania " Świat wokół nas" kontynuacja programu"Nauka poprzez zabawę to rozwój i przyszłość każdego dziecka"

     www.kujawsko-pomorskie.pl

     5. program ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Toruń i okolice widziane oczami małego fotoreportera" kontynuacja programu "Mali artyści"

"

Programy realizowane w 2015r.w świetlicy "Dzieciom Starówki"

Od 01.01 2015r w świetlicy "Dzieciom Starówki"  realizowane są  programy  dofinansowane ze środków Miasta Toruń

 www.um.torun.pl 1. program z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Dziecko i jego przyszłość"

 2.  program "Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom"całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży"

3. program "Mamo tato pobaw się ze mną" w ramach "Wspierania integracji i aktywności mieszkańców Obszaru Toruńskiego centrum miasta "  mający  na celu integrację rodzin.

4. program "Nauka poprzez zabawę to rozwój i przyszłość każdego dziecka"  w ramach realizacji zadania publicznego  "Wspierania edukacji i wychowania".

 www.um.torun.pl

Ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego będziemy  realizować    program  "W świecie teatru" kontynuacja progamu "Mali artyści"    

www.kujawsko-pomorskie.pl

                                                       Programy realizowane w 2014r.w świetlicy "Dzieciom Starówki"

 Od 1 stycznia 2014r. realizujemy program "Dzieciom Starówki" z zakresu profilaktyki uzależnień dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

"Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom"całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

www.danonne.pl        Do 31 kwietnia 2014r będziemy realizować Program Dożywiania Dzieci  -Danonne podziel się Posiłkiem 2013r. 

Program edukacji zdrowotnej będzie łączyć dożywianie  50 dzieci z edukacją z zakresu zasad zdrowego żywienia,ekologii.

Działania      -codzienne dożywianie,  zajęcia plastyczne,  warsztaty "Wiem co jem"-degustacja pokarmów,zajęcia kulinarne z cyklu przepisy mojej babci"  ,

wycieczki- Szkoła Leśna na Barbarce,Ogród Zoobotaniczny, inscenizacje wierszy np. "Na starganie"  ,na zakończenie spotkanie z rodzicami i wystawa prac.                              

 

Fundacja w dniu 10.02.2014r podpisała porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu,którego celem jest podjęcie współpracy w zakresie Klubu Integracji Społecznej mieszczącego sie przy Ośrodku oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego wśród mieszkańców Gminy Miasta Toruń ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru Starego Miasta.

Od 01.04.2014r rozpoczną się w świetlicy "Dzieciom Starówki" przy ul. Jęczmiennej 10  spotkania dla bezrobotnych z rejonu Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia z psychologim oraz   szkolenia "Szukam pracy".

 

 

Programy realizowane w 2013r

1.  Program  pn. "DBAMY O NASZE ZDROWIE" w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci, działania kierunkowane na poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci realizowany w okresie od 01.03.2013r do 30.11.2013r. finansowany ze środków Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Zadanie przeznaczone jest dla grupy 50 dzieci w wieku 6-13 lat zamieszkujących rejon Toruńskiej Starówki uczęszczających do świetlicy "Dzieciom Starówki" Program edukacji zdrowotnej "Dbamy o nasze zdrowie"oraz "Zdrowie i dobre życie" będzie łączyć dożywianie dzieci z edukacją z zakresu zdrowego żywienia, ekologii oraz ich aktywizacją społeczną.

www.kujawsko-pomorskie.pl

Pomoc bezpośrednio dzieciom przynosi najlepszy efekt , dlatego od 18 lat prowadzimy świetlicę "Dzieciom Starówki" w Toruniu, przy ul. Jęczmiennej 10 dla 50 dzieci, którym zapewniamy bezpłatne 2 posiłki dziennie, pomoc w nauce, organizujemy czas wolny. Prowadzimy zajęcia umożliwiające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci

Świetlica jest czynna codziennie w czasie roku szkolnego w godz. 1200 do 1700 a podczas wakacji w godz. 900 do godz.1400 lub w innych godzinach uzależnionych od zajęć..

            

              

       www.um.torun.pl             

               Ze środków Gminy  realizujemy programy:

2.   Z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Dzieciom Starówki" finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń Skuteczna realizacja ogólnego celu projektu ma prowadzić do: zapobiegania marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci, uspołecznienia i uwrażliwienia dziecka, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wzmocnienia motywacji do udziału w zajęciach, kształtowania charakteru i pożądanych postaw w działaniu grupowym i indywidualnym, przygotowania dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka, rozbudzenia do zaspokajania wyższej jakości potrzeb duchowych i materialnych, nabycia umiejętności komunikacyjnych i prezentowania swoich osiągnięć. Program, sprawi, że dzieci nie będą bały się mieć nadziei, własnych marzeń i nie będą się bały ich realizować. Mogły zmienić swoje wartości, patrzeć na rodzinę jako źródło radości i miłości a nie przyczynę ich klęsk i niepowodzeń.

3.   Zadanie pod nazwą "Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom"całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

4.     Placówka "Nasz Dom" siłownia - realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa pn. "POZNAĆ SIEBIE POZNAĆ SPORT" finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń przeznaczony dla młodzieży do 26 rok życia. Celem programu jest : przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym rozwijanie osobowości młodych ludzi, zwiększanie udziału w życiu społecznym organizowanie i propagowanie sportu jako form spędzania czasu wolnego - wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, zajęcia sportowo -rekreacyjne, turystykę, propagowanie tzw. zdrowego stylu życia, postaw prozdrowotnych w aspekcie zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego,