SmodCMS

Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2017

Program oprecyjny pomoc żywnościowa 2014-2020r.

2017 informacja na stronę

Program Operacyjny

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016

współfinansowany przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Dystrybucja żywności z Podprogramu 2016 trwać będzie od września 2016 r. do czerwca 2017 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych do sporządzania posiłków
i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji - określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowegookreślonego w tej ustawie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Realizacja tego programu przyczyni się do ograniczenia ubóstwa, zmniejszenia obszarów głodu
i niedożywienia, zwłaszcza wśród dzieci, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego tych osób i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

W Podprogramie 2016 realizowane są również, w ramach działań statutowych organizacji, działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1. warsztatów kulinarnych - "CUDA, SMAKI";

2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia - "ZDROWIE TO PODSTAWA";

3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
i przeciwdziałaniania marnowania żywności - " NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI";

4. warsztatów edukacji ekonomicznej - prowadzenie gospodarstwa domowego - "OSZCZĘDZAJ - DŁUŻEJ BĘDZIE".

Wyżej wymienione działania prowadzone są przez wyspecjalizowanych trenerów.

W sprawie składania, przez osoby najbardziej potrzebujące, uwag lub skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt z Panią Anną Lampką.