SmodCMS

Dostępność organizacji

Fundacja jako pomieszczenie dostosowane jest do osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze, posiada szerokie drzwi, dlatego też osoby będące na wózkach inwalidzkich mają możliwość swobodnego poruszania się w pomieszczeniach Fundacji.
W placówce dostępne jest Wi-Fi dla beneficjentów.
Przez ostatnie lata działania Fundacji, wychowankami uczęszczającymi do naszej placówki były dzieci z autyzmem, zespołem FAS, niedosłyszące oraz z opóźnieniem w rozwoju. Pracownicy mają doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.
Pracownicy Fundacji są dostępni dla każdego potrzebującego pomocy. W ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego mogą również dojechać do osoby potrzebującej na terenie Torunia (jeżeli sytuacja zdrowotna osoby potrzebującej tego wymaga).