SmodCMS

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Od 01.01.2022r. Fundacja prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także członków ich rodzin. We wtorki i czwartki w godz. 10.30-12.00 osoby zainteresowane i potrzebujące mogą otrzymać:

- pomoc rzeczową (żywnościową, higieniczną, odzieżową),
- pomoc w znalezieniu odpowiednich służb mających na celu całościowe podejście do osoby uzależnionej jako do pacjenta (szpitale, ośrodki itd),
- zachęcanie do pracy resocjalizacyjnej/ wolontariackiej,
- wsparcie członków rodzin z problemem alkoholowym,
- podejmowanie działań terapeutycznych w trakcie uczestnictwa dzieci w zajęciach placówki,
- prowadzenie grupy wsparcia / indywidualna pomoc (w zależności od potrzeb danej jednostki).

Prosimy o wcześniejsze umówianie się na spotkanie pod nr tel. 56 652 23 71 (jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowej pomocy, służymy pomocą na miejscu).