SmodCMS

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Od 23.01.2022r. Fundacja prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także członków ich rodzin. We wtorki i czwartki w godz. 12.00-14.00 osoby zainteresowane i potrzebujące mogą otrzymać:

- pomoc rzeczowa (żywnościowa, higieniczna, odzieżowa),
- pomoc w znalezieniu odpowiednich służb mających na celu całościowe podejście do osoby uzależnionej jako do pacjenta (szpitale, ośrodki itd) - przekazywanie informacji, ulotek,
- zachęcanie do pracy resocjalizacyjnej/ wolontariackiej,
- wsparcie członków rodzin z problemem alkoholowym,
- indywidualne podejście oraz wsparcie dzieci z FAS/ DDA,
- podejmowanie działań pomocowych,
- indywidualna pomoc (w zależności od potrzeb danej jednostki),

Prosimy o wcześniejsze umówianie się na spotkanie pod nr tel. 56 652 23 71 (jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowej pomocy, służymy pomocą na miejscu).

Punkt konsultacyjny dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (cel operacyjny nr 2. „Profilaktyka uzależnień”).