SmodCMS

Program

PROGRAM "ZDOBYĆ WIEDZĘ"

W lutym b.r. rozpoczęła się realizacja programu z zakresu wspierania edukacji i wychowania. Prowadzony projekt dzieli się na dwie część:

I - "Wesoła matematyka" - cykl zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z matematyki;

II - "Poznaję swój region" - cykl zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

WESOŁA MATEMATYKA

Nasi wychowankowie podczas zajęć ćwiczą wiedzę z zakresu matematyki - powtarzają mnożenie, dzielenie, figury geometryczne. Podczas zabaw uczą się jak wykorzystywać matematykę w życiu codziennym.


Drugi semestr jest owocny w nowe gry i zabawy matematyczne. Wychowankowie powtarzali i ćwiczyli kolejność wykonywania działań matematycznych, odejmowanie i dodawanie w zakresie 100 oraz 1000. Podczas zajęć dzieci miały możliwość poznania matematycznych gier komputerowych oraz planszowych. Kolejnym etapem było poznanie oraz powtórzenie figur geometrycznych i przestrzennych. Dla starszych dzieci zostały stworzone zadania na obliczanie pól oraz obwodów tych figur.

Podsumowaniem dwóch semestrów było wybranie się do KFC po wcześniejszej nauce zasad marketingu, rachunkowości i księgowości oraz zarządzania własnymi zasobami finansowymi.

,,Zdobyć wiedzę- poznaję swój region''

ZIEMIA CHEŁMIŃSKO-DOBRZYŃSKA

Pierwszy blok tematyczny jest już zrealizowany. Podczas zajęć dzieci miały możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez zabawę. Poniżej fotorelacja z przebiegu projektu.

KUJAWY

Kolejny blok tematyczny już za nami. Podczas zajęć dzieci zdobyły nie tylko wiedzę, ale również bawiły się poznając przyśpiewki, taniec oraz różne ciekawostki dot. ziemi kujawskiej.

PAŁUKI

Korzystając z okazji przygotowań przedświątecznych omówiliśmy Pałuki. Dzieci poznały kulturę pałucką, szczególnie tradycje panujące podczas Świąt Wielkanocnych. Wspólna zabawa oraz przygotowywanie posiłku utrwaliło wiedzę uczestników.

BORY TUCHOLSKIE

Kolejnym przepięknym regionem, który omawialiśmy były Bory Tucholskie. Dzieci miały możliwość poznania flory oraz fauny, występującej na tym terenie. Wspólnie z wychowawcami stworzyły edukacyjną makietę oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych, które zaowocowały przepięknymi malunkami oraz obrazami.

KRAJNA

Piąty już blok tematyczny, jaki mieliśmy okazję poznać to Krajna. Wspólnie z wychowawcami dzieci miały możliwość poznania kultury, strojów regionalnych oraz ciekawostek regionalnych. Wychowankowie stworzyli kaszubski napis, ozdobne deseczki wypełnione wzorami oraz uczestniczyli w warsztatach z tworzenia wyrazów o regionie.

Ostatnim już blokiem tematycznym było Kociewie. Za pomocą prezentacji multimedialnej dzieci poznały położenie, herb oraz mogły odsłuchać hymn regionu Kociewskiego. Kolejnym etapem było ukazanie różnic pomiędzy regionami Kaszub oraz Kociewia. Podkreślenie odrębnej kultury, strojów a także mowy ukazuje jak wielkie ma to znaczenie dla mieszkańców każdego regionu. W tym bloku tematycznym dzieci wraz z wychowawcami uczyli się kuchni kociewskiej - tworzyli sałatkę warzywną oraz wypiekali chleb. Na koniec tego bloku tematycznego dzieci uczestniczyły w konkursie wiedzy, w którym jedna z wychowanek odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie pytania i otrzymała nagrodę.

Program ,,Zdobyć wiedzę - poznaję swój region’’ wzbogacił wiedze historyczną oraz geograficzną dzieci. Wdrożone działania rozbudziły chęć do zdobywania i poszerzania wiedzy. Program również wykształcił u dzieci dbałość o dziedzictwo kulturowe, poczucie dumy ze swojego pochodzenia oraz potrzebę poznawania i promowania własnego regionu. Podczas programu dzieci zdobyły wiedzę na temat regionów w województwie kujawsko-pomorskim, tj. Ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, Kujaw, Pałuk, Krajny, Borów Tucholskich, Kociewia. Drugie zagadnienie programu ,,Zdobyć wiedzę - Wesoła matematyka’’ dotyczyło przybliżenia nauki, jaką jest matematyka. Wychowankowie powtórzyli cyferki oraz wykonywanie poszczególnych działań. Podczas zajęć wychowawcy stworzyli alternatywne metody powtarzania matematyki – gry, zabawy, konkursy, ćwiczenia liczenia przy muzyce. Dalszym etapem było rozwiązywanie zadań liczbowych i kart pracy. Wychowawcy tworzyli dla dzieci kolorowanki matematyczne, gry planszowe oraz sposoby na zapamiętanie tabliczki mnożenia. Dzięki temu dzieci lepiej poznały reguły matematyczne oraz zdobyły umiejętność wykorzystywania matematyki w życiu codziennym.