SmodCMS

Programy z edukacji

Realizowane programy w 2022r. w świetlicy ,,Dzieciom Starówki":


1. ''Rodzinna szkoła rozwoju''- program w zakresie wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa;

2. ''Stop uzależnieniom''- program z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”;

3. ''Dzieci Starówki”- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz opracowanie programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży;

4.''Edukacja drogą do rozwoju''- program w zakresie wspierania edukacji i wychowania;

5. ,,Sportowe wyzwania” -wspieranie aktywności fizycznej, Wydział Sportu i Rekreacji;

6. ,,Pracownia rozwoju” –wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. Polska Akcja Humanitarna - program dożywiania dzieci i młodzieży.

Realizowane programy w 2021r. w świetlicy ,,Dzieciom Starówki":

1. ,,Dzieci Starówki’’ – program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;

2. Realizacja zadania publicznego – prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy ,,Dzieciom Starówki’’;

3. ,,Aktywne maluchy" - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, program dofinansowany przez Urząd Gminy Miasta - Wydział Sportu i Rekreacji

4. ,,Odkrywamy świat" - program z zakresu wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci - Urząd Marszałkowski województwa kujawsko - pomorskiego

5. ,,Jedność serc" - program z zakresu wspierania rodziny, dofinansowany przez Urząd Gminy Miasta Toruń - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

6. ,,Wspólnota rodzin" - rewitalizacja obszaru starego miasta Torunia, projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Miasta Toruń - Biuro Rewitalizacji

7. ,,Mali odkrywcy" - program z zakresu wspierania edukacji i wychowania, dofinansowany przez Urząd Gminy Miasta Toruń - Wydział Edukacji

*

*

*

Realizowane programy w 2020r. w świetlicy ,,Dzieciom Starówki":

1. ,,Dzieci Starówki’’ – program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;

2. Realizacja zadania publicznego – prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy ,,Dzieciom Starówki’’;

3. ,,Kreatywne Rodziny" - program wspierany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

4. ,,Akademia Mądrego Dziecka" - program wspierany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

5. ,,Sport to zdrowie" - program z zakresu wspierania i upowszechniania kultiry fizycznej i sportu;

6. ,,Edukacyjny świat malucha" - program z zakresu wspierania edukacji i wychowania;

7. ,,Rodzina - wspólnota serc" - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

*

*

*

Realizowane programy w świetlicy ,,Dzieciom Starówki'' w 2019 roku:

1. ,,Dziecięcy świat edukacji’’– program z zakresu wspierania edukacji i wychowania;
2. ,,Dzieci Starówki’’ – program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;
3. ,,Przyszłość rodziny'' - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
4. Realizacja zadania publicznego – prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy ,,Dzieciom Starówki’’;
5. ,,Podróże małe i duże" - program wspierany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
6. ,,Akademia Sportu" - program z zakresu wspierania i upowszechniania kultiry fizycznej i sportu;
7. ,,Polska- moja mała ojczyzna" - program, wspierany przez Fundacje Orlen Dar Serca;
8. ,,Międzypokoleniowa szkoła rozwoju"- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

,,Akademia sportu" to program, w którym realizowane są wydarzenia:
1.Teoria sportu i zdrowego trybu życia
2.,,Sport to zdrowie"- zajęcia ruchowo-sportowe, terenowe, przestrzenne, zabawy z elementami równowagi, orientacją.
3.,,5kwietnia - Dzień sportu"
4.Wyjazd na Jump Arene
5.Otwarty turniej gry w piłkę
6.Wyjazd do Aquaparku w CSiR Olender
7. Zajęcia sportowo- uchowe na orlikach sportowych, salach gimnastycznych, miejscach sportu i rekreacji w Toruniu.

,,Podróże małe i duże" "to cykl 80 godzin zajęć dla dzieci, podczas których dzieci zdobędą wiadomości ogólne dotyczące pracy plastycznej, kreatywnej,warsztatów artystycznych, muzycznych, wystaw, zapoznania się z kulturą, sztuką, muzyką, uwrażliwienia na obecne problemy w świecie, otwarcia na nowe inspiracje. Będą wiedziały jak tworzyć modelinę, ciastolinę oraz masę solną używając różnych sposobów i technik oraz dekorowania swoich prac, szkliwienia ich i robienia z nich wystaw. W ramach tego programu dzieci będą mieli okazje wyjechać do Gospodarstwa Edukacyjnego BabaLuda w Chełmży.

,,Edukacyjny świat malucha" to program, w którym realizujemy zajęcia z ochrony środowiska, zajęcia matematyczne oraz wyjścia warsztatowe.

Realizowane programy w świetlicy ,,Dzieciom Starówki'' w 2018 roku:

1. ,,Edukacyjna podróż w czasie’’– program z zakresu wspierania edukacji i wychowania;
2. ,,Dzieciom Starówki’’ – program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;
3. ,,W rodzinie siła – integracja społeczna rodziny'' - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
4. Realizacja zadania publicznego – prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy ,,Dzieciom Starówki’’;
5. ,,Matematyczna podróż w przyszłość''– program wspierany przez mBank

EDUKACYJNA PODRÓŻ W CZASIE

Program jest realizowany od 01.02.2018 do 28.11.2018r. bez okresu lipca i sierpnia.
W ramach programu ,,Edukacyjna podróż w czasie - od przeszłości do teraźniejszości'' prowadzone będą : ,, Moja ojczyzna'' oraz ,,Odkrywamy tajemnice matematyki''.


  "Moja ojczyzna jest skierowany do grupy 25 dzieci w wieku 6 -13 uczęszczających do świetlicy „Dzieciom Starówki” w Toruniu, pochodzących z rodzin ubogich, niedostosowanych społecznie. W ramach realizacji programu, która obejmuje 36 godzin, dzieci poznają historię stolic Polski - Gniezno, Kraków, Warszawa. Przeprowadzane są warsztaty plastyczne, artystyczne, muzyczne związane z danymi stolicami. Metodami przedstawienia i przybliżenia dzieciom tematyki projektu jest prezentacja multimedialna, pogadanka ale przede wszystkim dialog,w którym dzieci dzielą się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami z wychowawcami.  ,,Moja ojczyzna'' pozwoli przybliżyć wychowankom obraz patriotyzmu, postawy prawdziwego Polaka oraz poznać historię stolic Polski na przełomie lat.
Wiele innych zagadnień poruszanych na zajęciach mają na celu zainteresowanie dzieci historią oraz pogłębianie wiedzy o swoim ojczystym narodzie. Celem tych zajęć jest również poznanie dawnej Polski oraz historii z nią związanej.


 ,, Odkrywamy tajemnice matematyki'' tworzy szanse podniesienia poziomu wiedzy z zakresu matematyki. Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności szybkiego dodawania, odejmowania oraz mnożenia i dzielenia. W ciągu całego okresu obejmującego 96 godzin realizowane są w zajęciach 1-2 godzinnych. Podczas programu dzieci uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, zabawach matematycznych oraz zajęciach,w których tworzą gry planszowe z zakresu matematyki. Zajęcia mają na celu wykształcić u dzieci umiejętności szybkiego liczenia oraz wykorzystywania matematyki w życiu codziennym. W okresie wakacyjnym nie będą odbywać się zajęcia edukacyjne. Zajęcia matematyki prowadzone są w oparciu o różnego rodzaju gry, zabawy czy pomoce edukacyjne, dopingowanie każdego, nawet najmniejszego sukcesu dziecka Dzięki formie zabawy umożliwia się zgłębianie tajników matematyki w sposób najbardziej dla dzieci przyjazny i atrakcyjny.

W ramach programu odbędzie się wycieczka do Gniezna, w której wychowankowie zwiedzają najważniejsze zabytki, które poznali na zajęciach. Wycieczka odbywać się będzie w okresie wakacyjnym.

Podczas programu dzieci systematycznie tworzą gazetki informacyjne na temat ojczyzny oraz matematyki.

Moja ojczyzna

Na początku projektu nasi wychowankowie stworzyli mapę, w której zaznaczali 3 stolice Polski. Podczas zajęć przypomnieli sobie symbole narodowe oraz hymn. W słoneczne dni odbywały się zabawy z rebusami i krzyżówkami o tematyce naszego kraju.

Pierwszą omawianą stolicą była Warszawa - obecna stolica Polski. Dzieci tworzyły Syrenke Warszawską, omawiały położenie miasta oraz najważniejsze zabytki i obiekty z nim związane. Towarzyszyły nam zajęcia plastyczne, tworzenie gazetek oraz zajęcia multimedialne.

Drugą omawianą stolicą był Kraków. Dzieci poznały legende o Smoku Wawelskim, rozwiązywały zagadki, poznały obiekty i zabytki miasta. Dla najmłodszych wychowanków zorganizowane były zajęcia plastyczne.

Trzecią omawianą stolicą było Gniezno. Wychowankowie zapoznali się z historią I stolicy Polski, poznali legende o Lechu, Czechu i Rusie. Dzieci rozwiązywały krzyżówki, zagadki oraz miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej o 3 stolicach.

,,Odkrywamy tajemnice matematyki'' to cykl zajęć korekcyjno- kompensacyjncych z matematyki. Wychowankowie uczą się podczas zabaw, nabywają umiejętności szybkiego mnożenia i dzielenia.

W trakcie zajęć odkrywamy zastosowanie matematyki w życiu codziennym, uczymy się o sławnych matematykach oraz w jaki sposób można korzystać z tej nauki.

Podczas zajęć dzieci tworzą zabawy i gry matematyczne, ćwiczą zadania matematyczne oraz podnoszą swoją wiedze.

W drugim semestrze dzieci zorganizowały kino, podczas którego sprzedawały bilety, zakąski. Po kinie musiały rozliczyć swoją kase. Podczas zajęć dzieci tworzyły figury geometryczne, zagadki oraz rebusy.

,,Edukacyjna podróż w czasie'' to także czas relaksu i nagród po ciężkich okresach nauki, wytężania umysłu i zabaw edukacyjnych. Podczas wyjazdu dzieci uczestniczyły w zajęciach ,, Jak ludzie żyli 1000 lat temu?'', które były realizowane w Muzeum Początków Państwa Polskiego.

PROGRAM "ZDOBYĆ WIEDZĘ"

W lutym b.r. rozpoczęła się realizacja programu z zakresu wspierania edukacji i wychowania. Prowadzony projekt dzieli się na dwie część:

I - "Wesoła matematyka" - cykl zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z matematyki;

II - "Poznaję swój region" - cykl zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

WESOŁA MATEMATYKA

Nasi wychowankowie podczas zajęć ćwiczą wiedzę z zakresu matematyki - powtarzają mnożenie, dzielenie, figury geometryczne. Podczas zabaw uczą się jak wykorzystywać matematykę w życiu codziennym.


Drugi semestr jest owocny w nowe gry i zabawy matematyczne. Wychowankowie powtarzali i ćwiczyli kolejność wykonywania działań matematycznych, odejmowanie i dodawanie w zakresie 100 oraz 1000. Podczas zajęć dzieci miały możliwość poznania matematycznych gier komputerowych oraz planszowych. Kolejnym etapem było poznanie oraz powtórzenie figur geometrycznych i przestrzennych. Dla starszych dzieci zostały stworzone zadania na obliczanie pól oraz obwodów tych figur.

Podsumowaniem dwóch semestrów było wybranie się do KFC po wcześniejszej nauce zasad marketingu, rachunkowości i księgowości oraz zarządzania własnymi zasobami finansowymi.

,,Zdobyć wiedzę- poznaję swój region''

ZIEMIA CHEŁMIŃSKO-DOBRZYŃSKA

Pierwszy blok tematyczny jest już zrealizowany. Podczas zajęć dzieci miały możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez zabawę. Poniżej fotorelacja z przebiegu projektu.

KUJAWY

Kolejny blok tematyczny już za nami. Podczas zajęć dzieci zdobyły nie tylko wiedzę, ale również bawiły się poznając przyśpiewki, taniec oraz różne ciekawostki dot. ziemi kujawskiej.

PAŁUKI

Korzystając z okazji przygotowań przedświątecznych omówiliśmy Pałuki. Dzieci poznały kulturę pałucką, szczególnie tradycje panujące podczas Świąt Wielkanocnych. Wspólna zabawa oraz przygotowywanie posiłku utrwaliło wiedzę uczestników.

BORY TUCHOLSKIE

Kolejnym przepięknym regionem, który omawialiśmy były Bory Tucholskie. Dzieci miały możliwość poznania flory oraz fauny, występującej na tym terenie. Wspólnie z wychowawcami stworzyły edukacyjną makietę oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych, które zaowocowały przepięknymi malunkami oraz obrazami.

KRAJNA

Piąty już blok tematyczny, jaki mieliśmy okazję poznać to Krajna. Wspólnie z wychowawcami dzieci miały możliwość poznania kultury, strojów regionalnych oraz ciekawostek regionalnych. Wychowankowie stworzyli kaszubski napis, ozdobne deseczki wypełnione wzorami oraz uczestniczyli w warsztatach z tworzenia wyrazów o regionie.

Ostatnim już blokiem tematycznym było Kociewie. Za pomocą prezentacji multimedialnej dzieci poznały położenie, herb oraz mogły odsłuchać hymn regionu Kociewskiego. Kolejnym etapem było ukazanie różnic pomiędzy regionami Kaszub oraz Kociewia. Podkreślenie odrębnej kultury, strojów a także mowy ukazuje jak wielkie ma to znaczenie dla mieszkańców każdego regionu. W tym bloku tematycznym dzieci wraz z wychowawcami uczyli się kuchni kociewskiej - tworzyli sałatkę warzywną oraz wypiekali chleb. Na koniec tego bloku tematycznego dzieci uczestniczyły w konkursie wiedzy, w którym jedna z wychowanek odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie pytania i otrzymała nagrodę.

Program ,,Zdobyć wiedzę - poznaję swój region’’ wzbogacił wiedze historyczną oraz geograficzną dzieci. Wdrożone działania rozbudziły chęć do zdobywania i poszerzania wiedzy. Program również wykształcił u dzieci dbałość o dziedzictwo kulturowe, poczucie dumy ze swojego pochodzenia oraz potrzebę poznawania i promowania własnego regionu. Podczas programu dzieci zdobyły wiedzę na temat regionów w województwie kujawsko-pomorskim, tj. Ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, Kujaw, Pałuk, Krajny, Borów Tucholskich, Kociewia. Drugie zagadnienie programu ,,Zdobyć wiedzę - Wesoła matematyka’’ dotyczyło przybliżenia nauki, jaką jest matematyka. Wychowankowie powtórzyli cyferki oraz wykonywanie poszczególnych działań. Podczas zajęć wychowawcy stworzyli alternatywne metody powtarzania matematyki – gry, zabawy, konkursy, ćwiczenia liczenia przy muzyce. Dalszym etapem było rozwiązywanie zadań liczbowych i kart pracy. Wychowawcy tworzyli dla dzieci kolorowanki matematyczne, gry planszowe oraz sposoby na zapamiętanie tabliczki mnożenia. Dzięki temu dzieci lepiej poznały reguły matematyczne oraz zdobyły umiejętność wykorzystywania matematyki w życiu codziennym.